درحال بارگذاری

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما شرایط گارانتی شرکت آسان موتور به عنوان نماینده رسمی شرکت هیوندای در ایران به شرح ذیل اعلام می گردد:

توضیحات کارکرد(کیلومتر) زمان (ماه) از تاریخ شروع گارانتی محدوده تحت پوشش گارانتی
معیار پذیرش گارانتی، قبل از فرارسیدن هر یک از موارد زمان (ماه ) یا کارکرد کیلومتر می باشد. 40000 24 گارانتی خودرو (شرکتی )
150000 60 گارانتی (غیر شرکتی)
40000 24 باتری
40000 24 سیستم صوتی
20000 12 قطعات مصرفی*
نامحدود 6 شارژ گاز کولر
20000 12 قطعات اصلی **
5000 6 تایر

 

*منظور از قطعات مصرفی: کلیه تسمه ها، کلیه لامپها، لنت ترمزها و تیغه های برف پاک کن و فیلترها و فیوزها می باشد.

** منظور از قطعات اصلی قطعاتی می باشند که با هزینه مشتری و در شبکه عاملیت های مجاز تعویض شده باشند.

مواردی که سبب لغو گارانتی خودرو می شود:  

هر خودرویی که کیلومتر شمار آن دستکاری شده باشد و یا نصب قطعاتی بر روی خودرو که منجر به تغییر کیلومتر شمار گردد.

عدم انجام به موقع هریک از سرویس های الزامی زیر نزد یکی از عاملیت های مجاز شرکت آسان موتور:

سرویس اولیه در کارکرد 500 تا 1000 کیلومتر یا 6 ماه (هرکدام زودتر فرا برسد).

تعویض روغن موتور و فیلتر آن هر 5000 کیلومتر یا 6 ماه (هرکدام زودتر فرا برسد).

سرویس های ادواری هر 15000 کیلومتر یا 12 ماه (هرکدام زودتر فرا برسد).

مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند:

کلیه سرویسهای عمومی و دوره ای و کلیه بازدیدها

تعویض کلیه قطعات مصرفی مانند لنت ترمز ، شمع ، لامپها و تیغه برفپاک کنها، تسمه ها و …..

هرگونه خرابی و عیب که در نتیجه سهل انگاری در انجام سرویسها و عدم نگهداری صحیح خودروو استفاده نادرست از خودرو رخ دهد .

هرگونه تغییر، تعویض و یا تعمیرات ناصحیح، دستکاری و نصب نامناسب قطعات

استفاده از قطعات غیر اصلی و خرابیهای ناشی از آن

نصب هر گونه تجهیزات جانبی و قطعات اضافی که از جانب شرکت هیوندای تامین نشده باشد

آسیبهای ناشی از حوادث غیر متقربه و آسیبهای ناشی از حمل خودرو و سوانح و تصادفات

جهت توضیحات تکمیلی به کارت گارانتی خودرو مراجعه فرمایید.